Veden olemus, ominaisuudet ja merkitys

Lyhennelmä vesiluennosta

Tuire Eastwood 2014

 

Veden olemus ja ominaisuudet

Olemme 70-80 % vettä ja elämme planeetalla, joka myös on n. 70 % vettä. Valtameret kattavat maailman vesivaroista 97 %. Kiinteässä muodossa, eli lumena, jäänä, jäätiköinä ja jäävuorina vedestä on 2 %. Ihmiselle tärkeää suolatonta eli makeaa vettä on maapallon vesistä vain noin 1 %. Se vastaa teelusikallista 1½ litran pullosta.

Tästä käytettävissä olevasta prosentista maatalous ja teollisuus käyttävät omiin tarpeisiinsa 98 % ja vain 2 % kuluu elollisten olentojen ravitsemiseen. Se on vain 0.6 % maapallon vesivaroista. Vain 0.36 % on käytettävissä ihmisten juomavedeksi.

Puhdas vesi on kallisarvoista. Se on aina ollut elämän symboli.

Vesi ei ole itsenäinen ja erillinen aine, vaan sen ominaisuudet ovat riippuvaisia olosuhteista. Se reagoi erilaisten molekyylien kanssa eri tavoin. Tiedemiehet ovat löytäneet 36 erityyppistä vettä (erilaisia yhdistelmiä vetyä ja happea), raskaita ja kevyitä vesiä. Vain tislattu vesi on pelkkää H2O:ta. Veden molekyylit ovat keskenään vaihtelevissa, mukautuvissa ja vahvoissa rakenteissa, jotka kuitenkin murtuvat helposti. Ne sitoutuvat ja purkautuvat ja järjestäytyvät täsmällisesti uudelleen miljoonia kertoja sekunnissa. Vesimolekyylin vetyatomit pyrkivät aina 104,5 asteen kulmaan happiatomiin nähden. Vetyatomi on atomeista pienin. Sen vuoksi sen positiivisesti varautunut ydin pääsee niin lähelle hapen elektroneja, että niiden vetovoima on hyvin voimakas. Happiatomi nappaa vedyn elektronit, jolloin molekyylin happiosa on hieman negatiivinen ja vetyosa hieman positiivinen. Tämä merkitsee, että vesimolekyylit liittyvät helposti muihin molekyyleihin. Veden rakenteet ovat läpikuultavia, ja mitä kirkkaampi ja läpikuultavampi rakenne on, sitä terveellisempää vesi on.

Vesi käyttäytyy eri lailla kuin sen oikeastaan pitäisi, muihin elementteihin verrattuna.Vesi kiehuu vasta sadassa Celsiusasteessa, vaikka sen molekyylipainonsa perusteella pitäisi muuttua höyryksi +75 Celciusasteessa.
Normaalisti aineen kiinteä olomuoto uppoaa nestemäiseen, mutta vesi ei toimi näin. Jäähtyessään vesi kutistuu, kuten muutkin aineet, mutta +4C:ssa se on saavuttanut maksimaalisen tiheytensä ja sisältää maksimaalisen määrän energiaa. Sen jälkeen se alkaa uudelleen laajentua ja sen tiheys pienenee. Jäätymispisteessä tilavuus on 9 % enemmän kuin nesteenä, ja paino nestemäistä olomuotoa alhaisempi. Jäätyessään vesimolekyylit avautuvat ulospäin ja muodostavat siroja pitsimäisiä kelluvia rakenteita. Veden sulattaminen vaatii paljon energiaa, koska se merkitsee aineen muuttamista kevyemmästä tiheämmäksi ja jään vetysidosten rikkomista. Lämpötila, jonka muuttaminen tarvitsee suurimman mahdollisen määrän lämmintä tai kylmää, on +37C. Sen vuoksi ihmisen veri kestää suuria lämpötilan vaihteluita.

Kaikki materia värähtelee jollakin taajuudella. Eri äänet ja esineet värähtelevät eri taajuudella. Jokainen elävä olento muodostuu tietyllä taajuudella värähtelevästä energiasta.Resonanssin periaate auttaa ymmärtämään, miten elävät olennot kommunikoivat värähtelyn avulla. Erilaiset luonnonesineet virittäytyvät sopusointuun ja energiatietoa voi siirtyä kohteesta toiseen. Ihmisen elimet ja solut värähtelevät tai resonoivat eri taajuuksilla. Vesi resonoi erityisen hyvin. Vesi on resonanssiavain.

Veden värähtely perustuu sen kolmiulotteisiin rakenteisiin. Kulkiessaan eteenpäin vesi reagoi kaikkiin ympäristön muutoksiin laajenemalla, supistumalla tai saamalla aikaan rytmisiä aaltoja. Muuttuessaan se kerää fyysistä tietoa, ja se kuljettaa saamansa tiedon jokaiseen uuteen kohtaamiseen. Vesi varastoi ja siirtää taajuustietoa ja välittää ympäristön värähtelyenergiaa. Vesi muuttaa kaiken mitä se koskettaa. Se liuottaa ja vapauttaa kosketuspinnasta eri aineita, ja niin kaikki muuttaa myös vettä.

Yksi veden ominaisuuksista on se että vedellä on muisti ja se pystyy jopa välittämään tietoa edelleen. Vesi muistaa, missä se on ollut.
Maailmankuulu saksalainen vedentutkija, diplomifyysikko ja luonnontieteiden tohtori Wolfgang Ludwig on uskaltanut jopa sanoa: ”Vedellä on norsun muisti”. Ludwigin mukaan vesi kykenee säilyttämään siihen tietyllä värähtelytasolla kerran varastoituneen infon ja välittämään tämän infon edelleen muille järjestelmille, esimerkiksi eläville organismeille.¨

Kahta samanlaista jääkidettä ei ole – mutta kun kide sulaa ja jäätyy uudelleen, se jäätyy samanmuotoiseksi!

Toinen merkittävä tutkija, japanilainen tohtori Masaru Emoto, on tehnyt samankaltaisen havainnon. Emoto tutki vettä juuri ennen sen jäätymistä ja otti siitä valokuvia elektronimikroskoopilla. Kuvat paljastivat, että silloin kun vesi oli puhdasta, kiteet olivat säännöllisiä, kuusikulmaisia ja ne näyttivät mielikuvituksellisen kauniilta, jopa kristallilta. Saastuneen veden kiteet puolestaan olivat epämääräisiä, vääntyneitä ja rumia.
Tutkimus paljasti myös että vesi reagoi viesteihin. Jos sen lähellä soitettiin kaunista klassista musiikkia tai rukoiltiin, niin veden muodostamat kristallit kirkastuivat. Jos sen läheisyydessä soitettiin raskasta rokkia tai kiroiltiin, niin kristalleita ei muodostunut oikeastaan lainkaan. Ja jos saastunutta vettä siunattiin, se muodosti harmonisempia kiteitä kuin ennen siunausta (eikä väliä ollut sillä, minkä uskontokunnan pohjalta toimittiin).

Vesi reagoi myös sähkömagneettisiin kenttiin, eli mikroaaltoihin, matkapuhelimiin ja niiden tukiasemiin, ja kaikkiin langattomiin yhteyksiin. Ne muuttavat veden biologisia vaikutuksia elimistössä siten, että solut alkavat menettää kalsiumia ja heikkenevät.

Elävä vesi on vettä, jolla on sähkönjohtavuuskyky eli energiataso.

Veden energiataso voi vaihdella huomattavasti, jopa niin että vesi kuolee (ei yhtään energiaa). Kuollut vesi näyttää vedeltä, mutta ei käyttäydy kuten elävä vesi. Vähäenerginen tai kuollut vesi ei kykene välittämään informaatiota. Vertaa esim. virtaava joki ja tekojärvi. Virtaava joki puhdistaa itse itsensä eikä kasva levää. Seisovassa vedessä on paljon haitallista bakteerikasvustoa. Terveessä kehossa on oikea bakteeritasapaino ja se voi parantaa itsensä. On vaikeaa säilyttää terveytensä, jos juomavesi on epäterveellistä.

Vesi jota me nykyään tavallisimmin saamme vesijohdoistamme tai kaivoistamme voi olla lyijyn, kadmiumin, nitraattien, mikro-organismien ja monien muiden vahingollisten aineiden saastuttamaa. Tämä vesi tietysti puhdistetaan vedenpuhdistuslaitoksella kemiallisesti ja siitä tulee bakteereista vapaata, mutta sähkömagneettisten värähtelyjen välittämä informaatio jää siis edelleen vesimolekyyleihin, eikä se välttämättä ole ihmisen terveydelle hyväksi. Tähän voidaan kuitenkin onneksi vaikuttaa.

Itävaltalainen luonnontutkija Viktor Schauberger totesi, että luonnostaan vesi liikkuu spiraalimaisesti. Teollinen vedenkäsittely taas pakottaa sen suoraviivaiseen liikkeeseen. Vesi pyrkii aina pallon muotoon, ja jokaisessa pisarassa on spiraaliliike. Vesi liikkuu eri kerroksina, jotka virtaavat toistensa ohi eri vauhdilla. Pyörteen keskellä on viileämpää kuin ulkoreunalla, ja ydin pyörii hyvin nopeasti, mistä seuraa korkeita ionipitoisuuksia. Viileä vesi on elävintä. Pyörteen ulkokerrokset ovat hitaampia ja tasapainottavat positiivisen ja negatiivisen energian, varmistaen että vesi on terveellistä. Veden liikenopeus pyörteen keskellä on ratkaiseva energian kannalta. Nopea liike mahdollistaa muutokset, koska rikkoutuvat ja uudelleenmuodostuvat molekyylisidokset vaihtavat elektroneja koko ajan. Se lisää veden sähkömagneettista energiaa, ja vesi voi kuljettaa värähtelyä ja fyysistä tietoa. Kun vesi pakotetaan suoriin kanaviin (putkiin), se menettää energiaa.

Liikkuessaan spiraalimaisesti vesi kokoaa, varastoi ja siirtää fyysistä tietoa tai energiaa värähtelytasolla. Resonanssi ja magneettikentät ovat oleellinen osa tätä prosessia. Vesi on sähkömagneettinen elementti.

Vesi vaikuttaa meihin fyysisesti, henkisesti ja tunnetasolla.

Myös me voimme vaikuttaa veteen sekä mekaanisesti että värähtelytasolla – optimoimalla ja siunaamalla / kiittämällä. Kun ymmärrämme tämän, voimme varmistaa, että juomavetemme on tervettä ja energistä.

 

Veden tarve ja tehtävät elimistössä

Ihmiskehossa on keskimäärin 40 litraa vettä. Noin joka kahden viikon välein se uusiutuu kokonaan. Toisin sanoen, noin kahdessa viikossa voit korvata noin 70 % itsestäsi jollakin terveellisellä ja puhtaalla!

Hyvälaatuinen vesi, jolla on terveellinen rakenne ja hyvä energiasisältö, edistää hyvää terveyttä. Vesi on katalyytti, kuljetusjärjestelmä, ruumiinlämmön tasaaja, ravintoaineiden ja sähköimpulssien välittäjä. Nestetasapaino on terveyden avain.

2 % vajaus solujen nestetasapainossa vaikuttaa 20 % vajauksen energiatasoon. Se merkitsee siis 20 % vajausta fyysisessä ja psyykkisessä suorituskyvyssä. On huomattava, että 1 % vajaus ei vielä välttämättä edes tunnu janona.

Vedessä täytyy olla oikea polaarisuus, oikeat natrium-, kalium- ja magnesiumionit. Veden polaarisuus riippuu vedessä olevien mineraalien positiivisten ionien vaihdosta. Kalium-natriumtasapaino vaikuttaa ratkaisevasti elintärkeään happo-emästasapainoon. Veden puhtaus on suoraan verrannollinen solujen tehokkaaseen uudistumiseen ja kääntäen verrannollinen vanhenemiseen.

Vesi voi estää solujen hapettumista, kun veden elektronit sitoutuvat veren happeen. Se voi vähentää kipuja, parantaa ruuansulatusta, hidastaa vanhenemista ja kiihdyttää valkosolujen tuotantoa.

On monta oiretta, jotka viestittävät veden puutteesta ja joita kaikkia voi helpottaa juomalla riittävästi terveellistä vettä: stressi, unihäiriöt, depressio ja aivotoiminnan häiriöt, poskiontelo-oireet, astma, allergiat ja hengitystieongelmat, sydänvaivat, korkea verenpaine, korkea kokonaiskolesteroli, sairaalloinen liikalihavuus ja ruoansulatusongelmat (ummetus), impotenssi, kuukautisvaivat, virtsavaivat, nivelkivut, niska- ja selkäkivut jne.

Nestevajaus on tavallisin syy huonovointisuuteen. Nestevajaus menee monilla sekaisin nälän tunteen kanssa. Siksi on parasta aina ensin juoda lasillinen vettä ennen kuin syö.

On hyvä juoda lasillinen vettä päivän alkajaisiksi, samoin ennen nukkumaan menoa. Juo lasi vettä puoli tuntia ennen ruokailua ja aterioiden välillä, mutta ei aterialla. Ruoan kanssa ei pidä juoda vettä, koska veden tehtävä on kuljettaa kehoon tietoa ja huuhtoa pois myrkyt. Juominen vähentää syljeneritystä ja häiritsee siten ruoansulatusta, ja voi aiheuttaa ruoansulatusvaivoja, liikahappoisuutta ja pahoinvointia. Ennen ateriaa juominen helpottaa ruoansulatusta ja vähentää kolesterolin muodostumisen todennäköisyyttä. Korkea kolesterolitaso voi johtua liian vähästä vedestä ruokavaliossa. Kolesterolin eräs tehtävä kehossa on tehdä solukalvoista vesitiiviit, auttaen soluja suojautumaan nestehukalta. Solukalvon kunto riippuu vedensaannista.

Vettä pitäisi juoda vähintään 8 lasillista (1½ litraa) päivässä. Hyvin imeytyvää vettä ei tarvitse juoda litrakaupalla!

Vesi voi huuhtoa elimistöstä myrkkyjen lisäksi suoloja ja mineraaleja, joten paitsi veden laatuun, myös ruokavalioon on syytä kiinnittää huomiota. Ihminen tarvitsee kalkkia, fosforia, kaliumia, rikkiä, natriumia, klooria, magnesiumia, rautaa, piitä (=päämineraalit) ja lisäksi mm. sinkkiä, kuparia, booria, kobolttia, kromia, bromia, kultaa, seleeniä, litiumia, molybdeenia, mangaania, germaniumia, fluoria, ja tinaa. Kalkkia (kalsiumia) on 1,5-2% ihmisen painosta, hivenaineita alle 0,01%.

Vesi vaikuttaa kehoon myös ihon kautta. Kylpyveden mineraalit ja kylpyveden lämpötila vaikuttavat elimistöön monella tavalla. Merivesi ja erityisesti Kuolleen Meren vesi tasapainottaa elimistöä. Meriveden mineraalit voivat kulkeutua solukalvojen läpi vereen ja ravitsevat sekä puhdistavat kehoa ihon kautta. Mutta, ikävä kyllä, myös kloorattu vesi vaikuttaa kehoon, sekä ihon kautta että höyrystyneenä hengitysteiden kautta imeytyen!

Alun pitäen ihminen on luotu juomaan puhdasta, mineraali- ja happipitoista vettä. Sittemmin ihminen on muuttanut elinympäristöään monin tavoin, eikä puhdas juomavesi ole enää itsestäänselvyys. Vesi on kiertänyt moneen kertaan, se on välillä puhdistunut maaperän eri kerroksissa, mutta siihen on myös liuennut – tai lisätty – monenlaisia haitallisia aineita. Uutta vettä ei ole.

Monet seikat elämäntavoissamme vaikuttavat veden tarpeeseen: ilmakehän saasteet, muu kuona-ainekertymä, stressi ja kiire… ja tietenkin liikunta ja hikoilu. Etenkin vanhetessa juominen usein vähenee, mutta veden tarve ei. Vanhusikäisestä väestöstä suurin osa, 75 -90 % kärsii nestehukasta. Alkoholijuomat, kahvi, tee ja hiilihappojuomat ovat diureetteja. Ne eivät lisää nesteen saantia, vaan päinvastoin poistavat sitä ihmisruumiista. Jos diureetteja juo paljon, joutuu vastaavasti juomaan myös enemmän vettä.

Hanavesi ei useinkaan maistu hyvältä, ja siksi sitä ei tule juotua tarpeeksi.

Pulloveden juomisesta on tullut yksi nykyajan terveystrendeistä. Ihmiset ovat havahtuneet veden juomisen tärkeyteen, mikä on hienoa. Mutta samalla siitä on tullut muotia jota seurataan muista kuin terveyssyistä. Markkinoilla on makuvesiä, mineraalivesiä, lähdevesiä jne. Pullotettu vesi on helppo ottaa mukaan – mutta oletko koskaan ajatellut, missä muualla se on jo ollut? Tai mihin matkaa se tyhjä pullo? Mitäpä jos ottaisit mukaasi oman pullon ja siinä optimaalista vettä? Tai vaihtoehtoisesti voit hankkia Nikken PiMag Sport -juomapullon, jossa on vaihdettava suodatin ja vettä harmonisoivat magneettikenttä ja infrapunataajuus.

Pullotettu vesi on hyvä hätävara ja parempi vaihtoehto kuin virvoitusjuomat. Se ei ole erityisen terveellistä. Lähdeveden ostaja todennäköisesti saa suodatettua vesijohtovettä, koska ”lähde” voi olla mikä tahansa (’lähde’= veden alkuperä!), ja pullottaja saa sekoittaa eri lähteistä peräisin olevaa vettä. Pullovesiä saa varastoida jäähdyttämättä 18 kk. Muovipulloista saattaa irrota veteen haitallisia kemikaaleja ja jopa estrogeenejä (alkyfenolit, bifenolit). Pullovesistä on myös löydetty monenlaisia mikro-organismeja.

Pulloveden ostaja maksaa vuoden aikana huomattavia summia tästä muodista! Lisäksi ympäristömme kantaa kuorman, jonka voisi välttää hyvin yksinkertaisilla valinnoilla. Koko maailman vuotuinen pulloveden tuottaminen, kuljettaminen ja pullojen kierrätys kuluttaa enemmän öljyä kuin koko Suomen henkilöautoliikenne 12 vuodessa! Yhden vesilitran tuottaminen kuluttaa varttilitran öljyä!

 

Veden desinfiointi vai tervehdyttäminen?

Pahimpia pohjaveden likaantumisriskejä aiheuttavia tekijöitä ovat teollisuus, jätevesipäästöt, lannoitteiden ja torjunta-aineiden runsas käyttö, jätehuolto, tienpäällysteiden valmistus, vaarallisten aineiden varastointi ja kuljetus, sekä maanteiden ja lentokenttien suolaus, happosateet jne.

Tähän on yritetty vastata puhdistamalla ja desinfioimalla juomavettä. Mutta kuten muistamme, tästä teelusikallisesta makeaa vettä, maatalous ja teollisuus käyttävät 98 %. Kotitalouksissa käytettävästä vedestäkin suurin osa menee länsimaissa alas viemäristä. Ei ole järkevää puhdistaa hanavettä niin hyväksi kuin mitä juomavesi parhaimmillaan voi olla – vain sen verran, ettei se ole suorastaan vaarallista.

Kun raakavettä desinfioidaan talousvedeksi, veteen syntyy epäpuhtauksia, jos raakavesi sisältää epäpuhtauksien lähteeksi sopivaa orgaanista ainesta. Pintavesi (joki- ja järvivesi) sisältää eniten tällaisia aineita, kuten humusta. Pohjavedessä (kaivovesi) niitä on vähiten. Mitä puhtaampaa raakavesi on, sitä vähemmän syntyy epäpuhtauksia. Kun desinfiointiin käytetään tavallisinta desinfiointitapaa, kloorausta, veteen syntyy erilaisia kloorattuja yhdisteitä. Näillä on todettu olevan yhteyksiä yleisimpien syntymävaurioiden ilmenemiseen (Jouni Jaakkolan tutkimustiimi, Institute of Occupational and Environmental Medicine, The University of Birmingham, England, BioMed Central’s open access journal Environmental Health 2.6.2008).

Vettä on siis erilaista (”vesissä ja vesissä on eroa”). Vettä voi myös parantaa.

Suodatettuun veteen jää vielä sen värähtelyominaisuus, eli muistijälki siitä, minkä kanssa vesi on ollut tekemisissä.

Veden parantaminen alkaa sen rakenteen purkamisesta ja uudelleenrakentamisesta pyörreliikkeen ja magneettien avulla. Magnetismi muuttaa veden rakennetta ja parantaa sen kykyä kemiallisiin reaktioihin. Terve vesi liikkuu ja on avoin värähtelyille ja kemiallisille ja sähkömagneettisille reaktioille.

Nikken PiMag suodattimien teho perustuu mikrohuokossuodattimen, kaksinkertaisen aktiivihiilisuodattimen ja keraamisten suodattimien käyttöön. Sen lisäksi suodatettu, käytännössä steriili vesi uudelleenmineralisoidaan, koska liian ”paljas” vesi (kuten tislattu vesi) on elimistölle haitaksi (solujen osmoosi kääntyy niin päin, että solut menettävät mineraaleja).

PiMag suodatinlaitteessa on markkinoiden korkeatasoisin suodatinteknologia.

Mikrohuokossuodatin poistaa jopa yhden mikrometrin kokoiset pienhiukkaset (1/10 stafylokokkibakteerin koosta! = millimetrin tuhannesosa). Sen huokosrakenne on pienimpiä mitä suodatinteknologioissa on koskaan tehty, samaa materiaalia ja samankaltainen kuin keinotekoinen munuainen, eikä missään muussa kotikäyttöön tarkoitetussa laitteessa ole vastaavaa. Ainoastaan tislaamalla tai kalliilla käänteisosmoosilla päästään samaan puhtauteen, mutta ne tuottavat ”kuollutta” vettä ilman mineraaleja.

Aktiivihiilisuodatin sisältää sekä hiilijauhetta että rakeista hiiltä, joka on peräisin kookospähkinän kuoresta ja omaa erinomaisen suodatuskyvyn. (Tämän enempään eivät useimmat suodattimet pysty.) Siinä on ruostumaton terässeula, kaksi hyvin herkkää silkkiseulaa, kahdenlaiset hiilisuodattimet, huokoisia korallirakeita ja hiutaleita, ja kolmenlaisia keraamisia rakeita.

Keraamiset rakeet heijastavat pitkäaaltoista infrapunaenergiaa, ja sisältävät mineraaleja ja muita ravinteita. Nämä tekevät vedestä Pi-vettä, ”elämän vettä”.

Suodatusprosessin jälkeen vesi optimoidaan. Kuten tiedämme, veden pyörreliike saa aikaan sen molekyylimuistin tyhjentämisen. Samalla vesi happirikastuu ja sitoo itseensä lisää ihmiselle välttämättömiä mineraaleja, kuten kalsiumia (Ca+), magnesiumia (Mg+) ja kaliumia (Ka+) jotka pehmentävät veden. Nikken PiMag –vesi on emäksistä, joten se tasaa kehon happamuutta. Useimpien markkinoilla olevien kotikäyttöön tarkoitettujen suodattimien vesi on hapanta, mikä on haitallista elimistölle. Pyöriessään voimakkaassa magneettikentässä vesi energisoituu, ja hyvät ominaisuudet sitoutuvat veteen pitäen sen elävänä (sähköjohtavana) useita vuorokausia. (Normaali lähde- tai purovesi alkaa menettää elävyyttään 24 tunnin kuluessa pullotuksesta.)

Tälla tavoin käsitelty vesi on luonnollinen desinfiointiaine sekä ulkoisesti että sisäisesti. Bakteerit, virukset, homeitiöt eivät viihdy happipitoisessa ympäristössä. Tämä vesi kuljettaa happea elimistön jokaiseen soluun. Myöskään syöpäsolut eivät lisäänny happipitoisessa, emäksisessä ympäristössä.

 

TERVEYDEKSI!