Arvot

ARVOT joiden mukaan toimimme käyvät ilmi isoista T-sanoista: TOTUUS, TARKOITUS, TULEVAISUUS, TOIVO…

Rakastamme ja kunnioitamme jokaisen ihmisen ainutlaatuista persoonaa uskoen, että jokaisella on tarkoitus.

Tuemme, kannustamme ja rohkaisemme ihmisiä ottamaan vastuu omasta elämästään,
niin terveydestään kuin henkisestä hyvinvoinnistaan.

Olemme luotettavia, totuudellisia ja avoimia. Keskitymme positiivisuuteen, onnistumiseen ja siihen, mikä on hyvää.

Tarpeen vaatiessa annamme rakentavaa palautetta rakkaudellisesti.

Vaalimme luomakuntaa ja säästämme luontoa välttämällä jätemäärää, kierrättämällä ja kompostoimalla,
sekä valitsemalla ympäristöystävällisin vaihtoehto aina kun se on mahdollista.

Hyvinvointiajattelumme perustuu kokonaisvaltaiseen ajatteluun terveydestä. Siihen liittyy niin ravinto, vesi, lepo ja liikunta kuin ihmissuhteet ja työkin. Nikkenin perustajan, Isamu Masudan viiden pilarin filosofian mukaan kokonaisvaltainen hyvinvointi on tasapainoa terveen kehon, terveen mielen, terveen perheen, terveen yhteiskunnan ja terveen talouden välillä.