Kännykkäsäteily (Andrew Goldsworthy)

Yli kolmekymmentä vuotta vanha löydös saattaa pitää sisällään selityksen sille, miksi heikolla ei-ionisoiva sähkömagneettisella säteilyllä on niin monia negatiivisia vaikutuksia terveyteen, alkaen lisääntyneistä allergioista ja autismista aina hedelmällisyyshäiriöihin ja lisääntyneeseen syöpäalttiuteen. Meillä on nyt mahdollinen tieteellinen selitys sille mekanismille, josta on kysymys.

Andrew Goldsworthy 2008

Tämä artikkeli perustuu tekstiin, joka on kirjoitettu ”Mobile Phone Technology and its Consequences for Public Health” –konferenssia varten (Matkapuhelinteknologia ja sen seuraukset yleiseen terveyteen), jonka järjesti Ateenan Yliopisto ja joka pidettiin Tessalonikassa 25.5.2008.

Andrew Goldsworthy BSc PhD on biologian kunnialuennoitsija Lontoon Imperial Collegessa.

Artikkelin käännös Tuire Jones 16.2.2010. Lyhennelmä Tuire Eastwood 2014

 

JOHDANTO

Matkapuhelimen tukiasema Kuva: wikipedia

Vaihtuvat elektromagneettiset kentät, kuten matkapuhelinjärjestelmissä, voivat vaikuttaa terveyteen näennäisesti toisistaan riippumattomin seurauksin, mukaan lukien syöpäalttiuden lisääntyminen, hedelmällisyyden lasku, ja useat aivoperäiset häiriöt. Tämä artikkeli selittää, miten melkein kaikki niistä voivat johtua yhdestä ja samasta syystä: divalenttien ionien, kuten kalsiumin poistumisesta soluista. Mekanismi toimii seuraavasti.

Matkapuhelimen säteily voi vaikuttaa koko kehoon, koska keho johtaa sähköä ja toimii kuten antenni. Se imee säteilyn ja luo pyörresähkövirtoja, jotka voivat virrata kauemmas kohdealueelta. Kun ne osuvat solukalvolle, ne heikentävät sitä poistamalla siitä rakenteellisesti tärkeää kalsiumia ja muita divalentteja ioneja. Tämä aiheuttaa sen, että solukalvo on herkempi vuotamaan, mistä seuraa monia biologisia vaikutuksia.

Teoreettinen mekanismi voidaan selittää maallikon kielellä siten, että heikko elektromagneettinen kenttä poistaa kalsiumia solukalvoilta. Se selittää ne näennäisesti oudot huomiot, että tämä poistuminen tapahtuu non-thermaalisesti ja tapahtuu vain tietyillä amplitudeilla (aallonkorkeuksilla). Se selittää myös, miksi matalat taajuudet ovat tehokkaampia kuin korkeat; miksi pulsoivat aallot ovat voimakkaampia kuin siniaallot; ja miksi myös amplitudimoduloidut (AM, moduloitu aallonkorkeus) ja pulsoivat radioaallot vaikuttavat samalla tavoin.

Mekanismiin kuuluu, että solukalvoon sitoutuneet divalentit ionit korvautuvat monovalenteilla ioneilla (suurimmaksi osaksi natriumilla), mikä heikentää solukalvoa ja tekee siitä helpommin vuotavan. Säteily taajuudella 16Hz on erityisen tehokasta. Se on natriumin ionisyklotronin (hiukkaskiihtyvyyden) resonanssitaajuus (maan magneettikentässä) ja se lisää natriumin kemiallista aktiivisuutta, saaden sen helpommin korvaamaan sitoutuneen kalsiumin.

Ruoansulatusentsyymien vuotaminen solun lysosomeista solunesteeseen voi olla osatekijänä solun DNAn muutoksille, joita tapahtuu pitkäaikaisen matkapuhelinsäteilylle altistumisen seurauksena. Nämä muutokset voivat selittää kohonneen syöpäriskin ja hedelmällisyyden heikkenemisen, mitä on havaittu matkapuhelinta paljon käyttävillä.

Nykypäivänä lisääntyneet allergiat ja allergioihin liittyvät muut oireet voivat nekin johtua solukalvojen vuotamisesta. Normaalisti solujen välisten rakojen tiukka salpaaminen suojaa kehomme vierasperäisten aineiden pääsyltä soluihin. Näitä salpoja on aivoissa, ihossa, nenässä, keuhkoissa ja suolistossa. Matkapuhelinsäteily tai kalsiumin kemiallinen poistaminen tekee soluista helpommin isojen molekyylien läpäistäviä ja niin allergeenit, myrkyt ja syöpää aiheuttavat aineet pääsevät soluihin sisälle. Suolistossa salpaajasolujen suurempi läpäistävyys on yhdistetty myös autoimmuunioireisiin kuten multippeliskleroosiin, ärtyneen suolen syndroomaan ja tyypin 1 diabetekseen.

Elektromagneettinen yliherkkyys (EHS, electromagnetic hypersensitivity) näyttää myös johtuvan solukalvojen vuotamisesta. Säteilyaltistuksen oireet ovat samankaltaisia kuin jos veren kalsium- tai magnesiumpitoisuus on alhainen, mikä tukee ajatusta, että ne johtuvat divalenttien ionien katoamisesta solukalvoista.

Sähköyliherkät kärsivät ihon korkeasta sähkönjohtavuudesta ja suuresta taipumuksesta allergioihin, mikä viittaa siihen, että heillä on jo alun alkaen helposti läpäistävät solukalvot, joten jos elektromagneettisesti poistuu pienempikin määrä divalentteja ioneja, se riittää aiheuttamaan oireita. Monet sähköyliherkkyysoireista johtuvat todennäköisesti siitä, että säteily lisää hermosoluissa solukalvojen läpäisevyyttä entisestään ja saa ne tuottamaan häiriösykäyksiä.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) eli keskittymiskyvyn puutos- ja ylivilkkaushäiriö voi sekin olla yhteydessä elektromagneettiseen altistukseen. Kalsiumionien normaali virtaus solukalvojen läpi on edellytyksenä sille, että neurotransmitterit vapautuvat siirtämään neuronien väliset signaalit aivoissa. Väärään aikaan tapahtuva kalsiumvuoto soluihin lisää niiden kalsiumpitoisuutta, tehden niistä yliherkkiä ja saaden ne herkemmin välittämään häiriösignaaleja. Odotustemme mukaan tämä sumentaa normaalia henkistä aktiviteettia, on herätteenä irrallisille ajatuksille ja aiheuttaa ADHD:lle tyypillisiä keskittymisvaikeuksia. Autoilijat jotka käyttävät matkapuhelinta, ja lapset joiden koululuokassa on langaton nettiyhteys, ovat mahdollisesti suurimmassa vaarassa.

Autismille on samankaltainen selitys. Lapsen kyky ymmärtää sosiaalisia suhteita perustuu ensimmäisen elinvuoden aikana säännöllisesti käytettyjen neuronien yhteyksille aivoissa. Ne yhteydet, joita ei ole käytetty, sammuvat pois ja käyttäytymismalleista tulee pysyviä. Jos yhteyksiä häiritään elektromagneettisesti ennen kuin ne sammuvat, voi häiriintyneestä sosiaalisen käyttäytymisen mallista tulla pysyvä, ja ilmenee korjaamattomia autistisia häiriöitä.

Keho voi puolustaa itseään elektromagneettisen altistuksen vaikutuksia vastaan pumppaamalla ylimääräistä kalsiumia pois soluista, aktivoimalla ODC (ornithine decarboxylase)-entsyymiä suojelemaan nukleiinihappoja, ja valmistamalla HSP (heat-shock)- proteiineja (nk. stressiproteiineja) suojelemaan entsyymejä. Nämä ovat kuitenkin kalliita toimia ja vievät keholta resursseja, ja vaikeuttavat normaalia aineenvaihduntaa. Näiden korjaustoimien pitkäaikainen käyttö johtaa todennäköisesti uupumukseen ja puutteelliseen immuniteettisuojaan, ja sitä kautta heikentyneeseen vastustuskykyyn sairauksia ja syöpää vastaan. Pitkäaikaisen tai jatkuvan säteilyn lähteitä ovat mm. matkapuhelimien tukiasemat sekä langattomat internet- (WLAN), puhelin- ja itkuhälytinyhteydet.

Kaikkiin säteily ei vaikuta samalla tavalla. Se saattaa johtua eroista veren kalsium- tai magnesiumpitoisuuksissa, eroissa puolustusmekanismien tehokkuudessa, ja aikaisemmista kokemuksista herkistävälle elektromagneettiselle säteilylle altistumisesta.

Pulsoivan säteilyn vaikutukset voivat myös siirtyä kemiallisesti vereen. Säteily vaikuttaa veressäkin olevien kolloidipartikkelien ionitasapainoon siten, että ne voivat alkaa poistaa kalsiumia solupinnoilta. Tätä vaikutusta käytetään rutiininomaisesti elektronisissa vedenpehmentimissä poistamaan kalkkisaostumia. Tällä tavalla käsitelty vesi vaikuttaa kuitenkin biologisesti samalla tavalla kuin suora säteily, oletettavasti juuri sen vuoksi että se poistaa kalsiumia solujen seinämistä. Tämä mahdollistaa mekanismin, jolla matkapuhelimen säteily voi siirtyä kaikkialle kehoon, ja kyseenalaistaa myös vesitornien veden turvallisuuden, jos niiden huipulle on sijoitettu matkapuhelinantenni.

LUE ARTIKKELIN LOPUSTA, MITEN VOIMME SUOJAUTUA!

MUUTAMIA NÄKÖKOHTIA

Kehomme toimii kuin hyvä antenni

Elektromagneettisen säteilyn biologiset vaikutukset todennäköisesti alkavat siitä, että organismi toimii kuten radioantenni. Säteily luo pyörrevirtoja, jotka virtaavat sen läpi, ja soluviljelmän ollessa kyseessä, myös ympäröivän aineen läpi. Kun säteilyaallot osuvat ohuelle kalvolle, joka ympäröi jokaista yksittäistä solua, ne häiritsevät sen ionitasapainoa ja tekevät sen epävakaaksi. Sama tapahtuu niillä kalvoilla, jotka erottavat solun sisäiset elimet toisistaan.

Ihmisen keho on hyvä antenni, koska verisuonet, jotka ovat matalavastuksellisia väyliä täynnä helposti johtavaa suolaliuosta, yhdistävät käytännössä kaikki kehon osat. Jopa solukalvot, jotka vastustavat voimakkaasti suoraa sähkövirtaa, sallivat radiotaajuuksien menevän läpi, koska niillä on niin suuri kyky varastoida sähköenergiaa (korkea kapasitanssi). Joten kun käytät matkapuhelinta, sen signaali siirtyy kaikkialle kehoon; mikään alue ei ole suojassa.

Solukalvon vuotaminen voi selittää melkein kaikki elektromagneeettisen säteilyn negatiiviset seuraukset, mukaan lukien matkapuhelinten ja niiden tukimastojen säteily.

Koska DNA-molekyylit ovat hyvin stabiileja, on epätodennäköistä, että heikko säteily suoraan vahingoittaisi niitä. Luultavimmin mekanismi on se, että DNase (entsyymi joka tuhoaa DNA:ta), ja mahdollisesti muutkin solunsyöjäentsyymit, olivat vuotaneet läpi lysosomien (lysosomit ovat solun jätteentuhoajia) solukalvojen, joita säteily oli vaurioittanut. Jos näin on, todennäköisesti on samalla tapahtunut huomattavaa vahinkoa muullekin solunsisäiselle järjestelmälle.

Jos samanlaista DNA:n fragmentoitumista tapahtuu koko organismissa, on odotettavissa miesten hedelmällisyyden laskua johtuen vaurioista muodostumassa olevan sperman DNA:ssa; suurempaa syöpäriskiä johtuen muiden solujen DNA:n vaurioista (tähän voi kulua useita vuosia); ja geneettisiä mutaatioita jotka ilmenevät tulevissa sukupolvissa. Olisi epäviisasta olettaa, että alle 16 tunnin altistukset olisivat välttämättä turvallisia, sillä huomaamaton DNA-vaurio voi tuottaa geneettisesti virheellisiä soluja paljon ennen kuin se näkyy mikroskoopissa. Olisi myös epäviisasta olettaa, että vaurio olisi rajoitettu matkapuhelimen välittömään läheisyyteen, sillä signaalit välittyvät helposti koko kehon läpi, ja tarvitaan vain hyvin heikko kenttä saamaan aikaan nämä non-thermaaliset muutokset. Mikään kehon osa ei ole turvassa, eivät edes sukuelimet.

Autismi

Viime vuosina autismin esiintyminen on lisääntynyt 6000 prosenttia, mikä vastaa samanaikaisesti lisääntynyttä matkapuhelinten, langattomien internetyhteyksien ja mikroaaltouunien käyttöä.

Tämäkin voidaan selittää elektromagneettisesti aiheutetulla solukalvojen vuotamisella, mikä johtaa aivojen yliaktiivisuuteen.

Heti syntymän jälkeen lapsen aivot ovat kuin tyhjä taulu, ja alkaa intensiivinen oppimisjakso. Sen kuluessa lapsi tulee tietoiseksi kaikkien uusien sensoristen impulssien tärkeydestä. Näitä ovat esim. äidin kasvojen, hänen ilmeidensä, ja myöhemmin muidenkin ihmisten kasvojen ja ilmeiden, sekä heidän ja lapsen itsensä välisten suhteiden tunnistaminen (Hawley & Gunner 2000). Tämän prosessin edetessä aivojen neuroneissa syntyy lukemattomia uusia yhteyksiä, luoden malleja jotka tallentavat sen, mitä lapsi on oppinut. Muutamassa kuukaudessa ne yhteydet, joita käytetään harvoin, sammuvat kuitenkin pois automaattisesti (Huttenlocher & Dabholkar 1997), jotta ne, jotka jäävät jäljelle, tulevat pysyviksi lapsen psyykeen. Sähkömagnetismin aiheuttamat häiriöt aivotoiminnassa tänä kehityskautena luovat useita sattumanvaraisia yhteyksiä, jotka myöskään eivät sammu pois, vaikka ne eivät ole käyttökelpoisia.

Veden käsittely elektronisesti

Heikkoa pulsoivaa säteilyä käytetään rutiininomaisesti ”elektronisissa” vedenpehmentimissä poistamaan kalkkisaostumia putkistoista. Tämän vedenkäsittelyn mekanismi onvielä kysymyksenalainen, mutta se näyttää riippuvan kolloidien (hienojakoisten partikkelien) esiintymisestä veden epäpuhtauksina. Se näyttäisi toimivan siten, että näihin partikkeleihin sitoutuneet ionit vaihtavat järjestystään, mikä muuttaa niiden pintajännitystä ja tekee niistä helpommin kalsiumioneihin kiinnittyviä.

Tällä tavalla käsitellyllä vedellä on kuitenkin samankaltaisia biologisia vaikutuksia kuin suoralla altistuksella heikolle elektromagneettiselle säteilylle, luultavasti sen vuoksi, että se poistaa kalsiumioneja solukalvoilta, aivan kuten se poistaa kalkkisaostumia vesijohdoista ja boilereista.

Defenssimekanismit

Kalsiumin ulospumppaus

Elävien solujen solunesteessä oleva kalsiumin määrä pysyy normaalisti hyvin alhaisena solukalvoilla olevien, aineenvaihduntaan kuuluvien ionipumppujen ansiosta. Normaaliolosuhteissa vapaiden kalsiumionien pääsy soluun on tarkasti säänneltyä, ja pienet muutokset niiden määrässä ovat keskeisessä asemassa solun aineenvaihdunnan eri aspektien kontrolloimisessa. Nämä prosessit voivat häiriintyä, jos elektromagneettisesti aiheutettu solukalvon vuotaminen sallii ylimääräisen ja väärään aikaan tulevan kalsiumin pääsyn soluun, joko solun ulkopuolelta tai solun sisäisistä kalsiumvarastoista. Korjatakseen tilanteen, mekanismi, joka normaalisti pumppaa pois liian kalsiumin, voi alkaa käydä ylikierroksilla. Mutta se voi toimia niin vain rajoitetusti, sillä jos pumppaus toimisi liian tehokkaasti, se peittäisi ne pienet erot kalsiumin määrässä, mitkä normaalisti kontrolloivat metabolismia.

Ornithine decarboxylase (ODC) –entsyymi

Ornithine decarboxylase –entsyymin toiminta aktivoituu, kun kalsiumia vuotaa soluun vaurioituneen solukalvon läpi, ja vahingoittuneiden mitokondrioiden tuottaessa typpioksidia (mitokondriot ovat solun energiantuottajia). Tämä entsyymi tarvitaan tuottamaan kemikaaleja nimeltä polyamiini, jotka auttavat suojelemaan DNA:ta, samoin kuin muita nukleiinihappoja, joita tarvitaan proteiinisynteesiin.

Heat-shock –proteiinit, lämpösokkiproteiinit (HSP, stressiproteiineja)

Näillä proteiineilla on kenties hieman harhaanjohtava nimi, koska niitä voidaan tuottaa myös suoraan seurauksena elektromagneettisesta säteilystä, joka on miljoonia kertoja alhaisempaa kuin säteily, joka tuottaa havaittavaa lämpöä (Blank & Goodman 2000). Tiedämme jopa sen DNA-jakson, joka aistii tämän säteilyn. Näiden lämpösokkiproteiinien tehtävä on yhdistyä elintärkeiden entsyymien kanssa siten, että entsyymit ovat ikään kuin koteloituneina, suojassa vaurioilta. Mutta se myös estää niitä toimimasta kunnolla, joten tämä ei ole ihanteellinen ratkaisu.

Kuten näemme, nämä puolustusmekanismit laukeavat joko säteilyvaurion, tai itse säteilyn seurauksena. Niiden rooli on pyrkiä rajoittamaan vahingot, mutta niitä ei voi käyttää ilman lisäenergiaa, eikä häiritsemättä solun normaaleja toimintoja. Senpä vuoksi ne on ohjelmoitu toimimaan vasta kun vahingot uhkaavat tulla sietämättömän suuriksi.

Pitkän aikavälin vaikutukset

Nämä puolustusmekanismit kehittyivät alun perin suojelemaan eläviä organismeja heikolta luonnolliselta säteilyltä, kuten ukkosen aiheuttamalta. Ne on kuitenkin suunniteltu käytettäväksi vain hetkellisesti, koska ne keskeyttävät solun normaalin aineenvaihdunnan ja käyttävät kalliita resursseja ja energiaa. Näiden resurssien täytyy tulla jostakin. Osa tulee fyysisestä energiastamme, tehden meidät väsyneiksi. Osa tulee immuunipuolustusjärjestelmästämme, tehden meistä heikompia vastustamaan sairautta ja syöpää. Ei ole mitään salaista reserviä. On vain niin, että kehomme taiteilee koko ajan resurssien parhaan mahdollisen käytön kanssa. Esimerkiksi, päivän aikana resurssit ohjataan fyysiseen aktiivisuuteen, mutta yöaikaan ne siirretään korjaamaan tulleita vahinkoja, ja immuunipuolustukseen. Matkapuhelinmastoista taukoamatta tuleva säteily (nehän toimivat koko ajan) vaikuttaa öin ja päivin, eikä välissä ole juurikaan mahdollisuutta toipua. Pitkällä aikavälillä tämä todennäköisesti aiheuttaa kroonista uupumusta, vakavia immunipuolustuksen häiriöitä (johtaen lisääntyneeseen riskiin sairastua tai saada syöpä), ja monia niistä neurologisista oireista, joita matkapuhelintukiasemien lähellä asuvat ihmiset jatkuvasti raportoivat (Abdel-Rassoul et al. 2007).

WLAN ja DECT-puhelimet saattavat olla yhtä vaarallisia

WLAN (Wifi) on joukko järjestelmiä, joita käytetään laajalti tietokoneiden langattomiin yhteyksiin. Tyypillisessä järjestelmässä on reititin, mikä toimii kuin hermokeskus ja yhdistää tietokoneet toisiinsa ja Internetiin. DECT tarkoittaa ”Digitally Enhanced Cordless Telecommunications” eli digitaalisesti vahvistettu langaton puhelinyhteys. Se oli alun perin eurooppalainen langattomien puhelimien standardi, mutta on nyt tullut yleiseksi ympäri maailmaa, myös USA:ssa. Tyypillisessä asennuksessa on yksi tai useampia perusasemia, jotka ovat kiinni puhelinlinjassa, ja jokainen voi sitten olla langattomassa yhteydessä useampaan käsipuhelimeen. Reitittimille ja DECT-perusasemille on yhteistä, että ne molemmat siirtävät tietoa pulsoivilla mikroaalloilla, jotka ovat samankaltaisia, mutta eivät samanlaisia kuin matkapuhelimissa, ja ne molemmat ovat yleensä päällä kaiken aikaa.

On kuitenkin kasvava määrä anekdoottisia raportteja, että langattomien reitittimien ja DECT-asemien tauoton säteily aiheuttaa samanlaisia vaikutuksia kuin matkapuhelintukiasemat, joten niitäkin pitäisi pitää potentiaalisesti vaarallisina. Tähän pitäisi varmaakin lisätä langattomien (DECT) itkuhälyttimien jatkuvasti kasvava käyttö. Vaikka tällä hetkellä ei ole saatavilla varmaa tietoa niiden kielteisistä vaikutuksista, nämä laitteet säteilyttävät vauvaa jatkuvasti lähietäisyydeltä, ja sikäli kuin minä tiedän, niitä ei ole testattu säteilyturvallisuuden osalta. On ironista, että jos joku ehdottaisi niitä testattavan oikeilla vauvoilla, se todennäköisesti kiellettäisiin epäeettisenä. Silti ne ovat markkinoilla, ja niille altistetut lapset ovat vielä liian pieniä kertomaan mistään oireista. Eräs oire, jota voi tarkkailla, on nukahtamisen viivästyminen, johtuen aivojen yliaktiivisuudesta; tämä voi olla ensimmäisiä varoittavia oireita mahdollisista vahingoista, jotka saattavat ilmetä vasta myöhemmällä iällä. Pitäen mielessä mahdollisen linkin varhaislapsuudessa tapahtuneen elektromagneettisen altistuksen ja autismin välillä, voisi olla viisasta varovaisuutta pysytellä vanhanaikaisissa johdollisissa itkuhälyttimissä.

Miksi me kaikki emme saa oireita

Tämä johtuu luonnollisesta biologisesta vaihtelusta ja on aivan normaalia. Eivät esimerkiksi kaikki tupakoitsijat kuole syöpään; se vain lisää riskiä. Samoin ei-ionisoiva säteily ei vaikuta kaikkiin samalla tavalla. Siihen voi olla monia syitä. Joillakin on suurempi määrä kalsiumia veressään, mikä auttaa heitä stabilisoimaan solukalvoja. Toisilla voi olla luonnostaan tehokkaammat puolustusmekanismit, tai heidän mekanisminsa alkavat toimivat eri tasolla. Ja joillakin voi olla heikommat puolustusmekanismit sairauden tai pitkään jatkuneen elektromagneettisen altistuksen vuoksi. Lisäksi monet saattavat kärsiä oireista, mutta he katsovat syyksi modernin elämän aiheuttaman stressin, eivätkä ole vielä yhdistäneet oireitaan nyt jo lähes maailmanlaajuiseen elektromagneettiseen altistukseen.

Jos kuitenkin olet niitä onnellisia, jotka eivät kärsi mistään ilmeisestä lyhyen aikavälin oireesta elektromagneettiseen säteilyyn liittyen, ei ole mitään syytä välinpitämättömyyteen. Ei ole mitään takeita, ettet tulisi kärsimään pitkän aikavälin vaikutuksista, tai että vaikutusten ilmeinen puuttuminen jatkuisi, sillä elektromagneettisen altistuksen taso nousee jatkuvasti, ja koko ajan vanheneva kehosi jaksaa heikommin ja heikommin selvitä. Elektromagneettisen säteilyn vaikutukset muistuttavat monin tavoin ennenaikaista vanhenemista.

Mitä voimme tehdä?

Hyvin harvat ihmiset ovat valmiita luopumaan matkapuhelimistaan, mutta jos sinulla on sellainen, on parasta pitää puhelut lyhyinä ja puhua suhteellisen harvoin, oman turvallisuutesi vuoksi, jotta kehosi saa mahdollisuuden välillä toipua. Käytä tekstiviestejä (mitkä ottavat vain jonkin sekunnin tiedonsiirtoon) mieluummin kuin äänipuheluita, ja vältä tarpeettoman tiedon lataamista Internetistä. Valinta on sinun, mutta uhraa hetki ajattelemalla niitä ihmisiä, jotka asuvat lähellä tukiasemia. Jotkut heistä kärsivät vakavasti jatkuvasta säteilystä, mutta heillä ei ole valinnan varaa. Sinun matkapuhelusi lisäävät heidän ongelmiaan, joten jos vältät matkapuhelimen käyttöä, voit auttaa heitä.

Älä myöskään unohda omia henkilökohtaisia tukiasemiasi. WLAN-reitittimet ja DECT-puhelinasemat ovat jatkuvasti päällä ja voivat olla vaarallisempia, koska ovat lähempänä. Pyri välttämään WLANina kokonaan. Ethernet-kaapeliyhteydet ovat paitsi turvallisempia, myös nopeampia ja suojatumpia. Jos sinulla ei kerta kaikkiaan ole valinnan mahdollisuutta, muista kytkeä WLAN pois päältä, kun se ei ole käytössä

(Andrew Goldsworthy 2008)

isotee_logo_narrow

KÄÄNTÄJÄN LISÄKOMMENTIT:

On tärkeää, että ymmärrämme jatkuvassa säteilykentässä oleskelemisen vaarat. Kännykän säteily on samankaltaista kuin mikroaaltouunin, eli se vaikuttaa meissä olevaan veteen saaden sen värähtelemään haitallisella taajuudella. Goldsworthyn antamien ohjeiden lisäksi suosittelen, että

– Juot Nikken PiMag -vettä, jonka energeettinen muisti on nollattu Nikken Optimoijan pyörreliikkeessä. Samalla nesteytät solusi puhtaalla emäksisellä vedellä, mikä tukee niiden terveyttä.

– Tietokonetta tai kännykkää käyttäessäsi ympäröit itsesi magneettikentällä, jonka taajuus vastaa maan magneettikentän normaalitilaa mihin meidät on luotu, ja voi neutraloida siitä poikkeavia taajuuksia. Voit toteuttaa tämän käyttämällä Nikken KenkoInsoles tai KenkoStrides pohjallisia kengissäsi ja valitsemalla Nikkenin valikoimasta itsellesi sopivia magneettikoruja.

– Varmistat solujesi hyvinvoinnin lisäämällä ruokavalioosi paljon tuoreita hedelmiä ja kasviksia sateenkaaren kaikissa väreissä, ja ylläpitämällä veresi D3-vitamiinipitoisuuden riittävän korkealla (vähintään 100 nmol/l). Huomioithan, että D3 tarvitsee ubikinonia, Q10-entsyymiä, päästäkseen soluihin. Suosittelen QMEDI Europen kotimaista valmistetta ProQD, josta saat D3-vitamiinia 50 mcg, Q10:ä 50 mg ja lisäksi voimakkaan antioksidantin proantosyanidiinin. (Huom. kasviperäinen Q10 ei toimi elimistössä samalla tavoin kuin eläinperäinen.) Kirjoita QMEDIn kirjautumissivulle Kanta-asiakastunnus 4001525 niin saat 10 % alennuksen ostamistasi tuotteista!

– Vältät turhaa oleskelua haitallisissa sähkömagneettisissa kentissä ja vietät paljon aikaa luonnon helmassa liikkuen.

– Välität myös läheisistäsi ja kerrot tästä eteenpäin! Erityisesti pienet lapset ovat suojan tarpeessa!

Lue lisää esim. wikipediasta sivulta Mobile phone radiation and health