Rekisteriseloste

ISOTEE T:mi:n GDPR:N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE/ HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE – päivitetty 2.3.2021

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Isotee T:mi, Y-1923391-2
Osoite: Kylävuorentie 128, 21630 Lielahti TL

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Tuire Eastwood
Osoite: Kylävuorentie 128, 21630 Lielahti TL
Puhelinnumero: +358 40 7634586
sähköposti: tuire.eastwood(a)isotee.fi

2. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Rekisterin nimi: Isoteen asiakasrekisteri.
Asiakkaat: Luonnolliset henkilöt, jotka ovat asiakassuhteessa Isotee T:mi:n kanssa.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste: Yrityksen tarjoamien palvelujen käyttäminen ostamalla yrityksen markkinoimia ravintolisiä tai yrityksen tarjoamia palveluja.

Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus: Asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin: Asiakassuhteen hoitaminen/palveluista kertominen. Tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta eteenpäin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköposti, puhelinnumero, suositellut/toteutuneet hoidot/toimitetut tuotteet; NES-asiakkaiden osalta lisäksi syntymäaika ja sukupuoli.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkastaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksemme ulkopuolelle.

NES-asiakkaiden tiedot varmuuskopioidaan NES:n omaan järjestelmään. NES on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Isoteen kotisivulla olevan Q Medi Europen ylläpitämän verkkokaupan kautta saatu tieto tallentuu Q Medi Europen tietokantaan. Q Medi on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee yrityksessämme vain Isoteen omistaja ja toimitusjohtajayrittäjä Tuire Eastwood. Sikäli kuin hän on estynyt hoitamasta yritystoimintaa, Anthony Jones on valtuutettu ajamaan yrityksen toiminta alas.

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisteriasioista vastaavalla yhteyshenkilöllä.

Rekisterinpitäjällä ja tämän mahdollisilla työntekijöillä on oikeus käsitellä henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainasäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.